20120805 Bismarck 81

aaa_9648.jpg, 2012-08-05, 2.7 Mb

Solidago missouriensis aaa_9651.jpg, 2012-08-05, 2.0 Mb, Solidago missouriensis

Cirsium flodmanii aaa_9653.jpg, 2012-08-05, 1.4 Mb, Cirsium flodmanii

Heterotheca villosa aaa_9654.jpg, 2012-08-05, 1.4 Mb, Heterotheca villosa

Oligoneuron rigidum aaa_9656.jpg, 2012-08-05, 1.9 Mb, Oligoneuron rigidum

Allium stellatum aaa_9661.jpg, 2012-08-05, 1.5 Mb, Allium stellatum

aaa_9662.jpg, 2012-08-05, 2.0 Mb

Helianthus nuttallii aaa_9664.jpg, 2012-08-05, 1.3 Mb, Helianthus nuttallii

aaa_9665.jpg, 2012-08-05, 1.5 Mb

Erigeron strigosus aaa_9666.jpg, 2012-08-05, 1.0 Mb, Erigeron strigosus

aaa_9667.jpg, 2012-08-05, 2.5 Mb

aaa_9669.jpg, 2012-08-05, 1.8 Mb

aaa_9670.jpg, 2012-08-05, 1.9 Mb

Helianthus pauciflorus aaa_9671.jpg, 2012-08-05, 1.7 Mb, Helianthus pauciflorus

aaa_9675.jpg, 2012-08-05, 3.3 Mb

aaa_9678.jpg, 2012-08-05, 2.0 Mb

aaa_9680.jpg, 2012-08-05, 1.8 Mb

Rhus aromatica aaa_9682.jpg, 2012-08-05, 1.9 Mb, Rhus aromatica

aaa_9685.jpg, 2012-08-05, 2.9 Mb

Gaura coccinea aaa_9688.jpg, 2012-08-05, 2.1 Mb, Gaura coccinea

Elymus canadensis aaa_9690.jpg, 2012-08-05, 2.2 Mb, Elymus canadensis

aaa_9692.jpg, 2012-08-05, 2.1 Mb

aaa_9695.jpg, 2012-08-05, 1.4 Mb

Lygodesmia juncea aaa_9696.jpg, 2012-08-05, 2.0 Mb, Lygodesmia juncea

aaa_9698.jpg, 2012-08-05, 1.2 Mb

aaa_9699.jpg, 2012-08-05, 2.6 Mb

Asclepias stenophylla aaa_9700.jpg, 2012-08-05, 2.8 Mb, Asclepias stenophylla

aaa_9702.jpg, 2012-08-05, 1.7 Mb

aaa_9704.jpg, 2012-08-05, 1.8 Mb

Brickellia eupatorioides aaa_9707.jpg, 2012-08-05, 1.8 Mb, Brickellia eupatorioides

aaa_9709.jpg, 2012-08-05, 2.9 Mb

Juniperus horizontalis aaa_9711.jpg, 2012-08-05, 1.9 Mb, Juniperus horizontalis

Paronychia sessiliflora aaa_9713.jpg, 2012-08-05, 2.4 Mb, Paronychia sessiliflora

aaa_9714.jpg, 2012-08-05, 3.1 Mb

aaa_9715.jpg, 2012-08-05, 2.3 Mb

aaa_9716.jpg, 2012-08-05, 2.3 Mb

aaa_9717.jpg, 2012-08-05, 2.5 Mb

aaa_9718.jpg, 2012-08-05, 3.3 Mb

Bouteloua curtipendula aaa_9724.jpg, 2012-08-05, 1.7 Mb, Bouteloua curtipendula

aaa_9727.jpg, 2012-08-05, 1.7 Mb

aaa_9728.jpg, 2012-08-05, 2.7 Mb

Liatris punctata aaa_9729.jpg, 2012-08-05, 2.0 Mb, Liatris punctata

Mirabilis hirsuta aaa_9731.jpg, 2012-08-05, 1.1 Mb, Mirabilis hirsuta

aaa_9733.jpg, 2012-08-05, 1.9 Mb

Muhlenbergia richardsonis aaa_9735.jpg, 2012-08-05, 2.0 Mb, Muhlenbergia richardsonis

Bouteloua gracilis aaa_9736.jpg, 2012-08-05, 2.0 Mb, Bouteloua gracilis

Andropogon gerardii aaa_9738.jpg, 2012-08-05, 1.9 Mb, Andropogon gerardii

aaa_9741.jpg, 2012-08-05, 2.4 Mb

aaa_9743.jpg, 2012-08-05, 2.0 Mb

aaa_9744.jpg, 2012-08-05, 2.2 Mb

aaa_9746.jpg, 2012-08-05, 3.2 Mb

aaa_9747.jpg, 2012-08-05, 2.8 Mb

Artemisia absinthium aaa_9748.jpg, 2012-08-05, 2.2 Mb, Artemisia absinthium

aaa_9750.jpg, 2012-08-05, 1.9 Mb

aaa_9751.jpg, 2012-08-05, 2.4 Mb

Calamovilfa longifolia aaa_9753.jpg, 2012-08-05, 1.9 Mb, Calamovilfa longifolia

aaa_9755.jpg, 2012-08-05, 2.0 Mb

aaa_9757.jpg, 2012-08-05, 2.4 Mb

Mentzelia decapetala aaa_9758.jpg, 2012-08-05, 1.7 Mb, Mentzelia decapetala

aaa_9759.jpg, 2012-08-05, 1.7 Mb

aaa_9764.jpg, 2012-08-05, 2.0 Mb