20110708 Billings Lake 21

dsc_4495.jpg, 2011-07-08, 4.7 Mb

dsc_4534.jpg, 2011-07-08, 4.8 Mb

Carex pellita dsc_4547.jpg, 2011-07-08, 4.0 Mb, Carex pellita

Phalaris arundinacea dsc_4550.jpg, 2011-07-08, 4.4 Mb, Phalaris arundinacea

Ranunculus macounii dsc_4621.jpg, 2011-07-08, 4.5 Mb, Ranunculus macounii

Matricaria discoidea dsc_4642.jpg, 2011-07-08, 4.1 Mb, Matricaria discoidea

Melilotus officinalis dsc_4643.jpg, 2011-07-08, 4.2 Mb, Melilotus officinalis

dsc_4645.jpg, 2011-07-08, 4.7 Mb

dsc_4582.jpg, 2011-07-08, 3.7 Mb

Typha latifolia dsc_4579.jpg, 2011-07-08, 4.0 Mb, Typha latifolia

Symphoricarpos albus dsc_4591.jpg, 2011-07-08, 3.8 Mb, Symphoricarpos albus

Thlaspi arvense dsc_4651.jpg, 2011-07-08, 3.5 Mb, Thlaspi arvense

Stachys palustris dsc_4527.jpg, 2011-07-08, 3.7 Mb, Stachys palustris

Potentilla norvegica dsc_4574.jpg, 2011-07-08, 2.9 Mb, Potentilla norvegica

Poa pratensis dsc_4521.jpg, 2011-07-08, 3.3 Mb, Poa pratensis

Rumex stenophyllus dsc_4577.jpg, 2011-07-08, 4.0 Mb, Rumex stenophyllus

Schoenoplectus tabernaemontani dsc_4557.jpg, 2011-07-08, 3.4 Mb, Schoenoplectus tabernaemontani

Potamogeton richardsonii dsc_4595.jpg, 2011-07-08, 3.5 Mb, Potamogeton richardsonii

Lobelia spicata dsc_4539.jpg, 2011-07-08, 3.5 Mb, Lobelia spicata

dsc_4531.jpg, 2011-07-08, 4.5 Mb

Erigeron philadelphicus dsc_4510.jpg, 2011-07-08, 3.4 Mb, Erigeron philadelphicus

dsc_4600.jpg, 2011-07-08, 3.6 Mb

Silene latifolia dsc_4590.jpg, 2011-07-08, 3.6 Mb, Silene latifolia

dsc_4593.jpg, 2011-07-08, 4.1 Mb

dsc_4523.jpg, 2011-07-08, 3.6 Mb

Sinapis arvensis dsc_4492.jpg, 2011-07-08, 3.6 Mb, Sinapis arvensis

dsc_4473.jpg, 2011-07-08, 3.6 Mb

Rudbeckia hirta dsc_4486.jpg, 2011-07-08, 3.8 Mb, Rudbeckia hirta

Rumex longifolius dsc_4564.jpg, 2011-07-08, 3.6 Mb, Rumex longifolius

Eleocharis erythropoda dsc_4555.jpg, 2011-07-08, 3.6 Mb, Eleocharis erythropoda

dsc_4583.jpg, 2011-07-08, 3.8 Mb

Cicuta maculata dsc_4639.jpg, 2011-07-08, 4.0 Mb, Cicuta maculata

Cirsium arvense dsc_4518.jpg, 2011-07-08, 3.3 Mb, Cirsium arvense

Argentina anserina dsc_4619.jpg, 2011-07-08, 3.7 Mb, Argentina anserina

Nassella viridula dsc_4502.jpg, 2011-07-08, 3.7 Mb, Nassella viridula

Alisma subcordatum dsc_4635.jpg, 2011-07-08, 3.1 Mb, Alisma subcordatum

dsc_4596.jpg, 2011-07-08, 3.6 Mb

Typha angustifolia dsc_4553.jpg, 2011-07-08, 2.8 Mb, Typha angustifolia

Sisymbrium loeselii dsc_4476.jpg, 2011-07-08, 3.8 Mb, Sisymbrium loeselii

Spiraea alba dsc_4653.jpg, 2011-07-08, 3.7 Mb, Spiraea alba

Stuckenia pectinata dsc_4599.jpg, 2011-07-08, 3.8 Mb, Stuckenia pectinata

Medicago sativa dsc_4488.jpg, 2011-07-08, 3.3 Mb, Medicago sativa

Tripleurospermum maritimum dsc_4656.jpg, 2011-07-08, 3.6 Mb, Tripleurospermum maritimum

Elymus repens dsc_4571.jpg, 2011-07-08, 3.3 Mb, Elymus repens

Cornus sericea dsc_4616.jpg, 2011-07-08, 3.3 Mb, Cornus sericea

Carex atherodes dsc_4563.jpg, 2011-07-08, 2.4 Mb, Carex atherodes

Juncus arcticus dsc_4568.jpg, 2011-07-08, 3.6 Mb, Juncus arcticus

Carduus nutans dsc_4479.jpg, 2011-07-08, 3.7 Mb, Carduus nutans

dsc_4640.jpg, 2011-07-08, 4.4 Mb

Salix exigua dsc_4610.jpg, 2011-07-08, 3.8 Mb, Salix exigua

Salix petiolaris dsc_4612.jpg, 2011-07-08, 3.4 Mb, Salix petiolaris

Mentha arvensis dsc_4632.jpg, 2011-07-08, 3.8 Mb, Mentha arvensis

dsc_4606.jpg, 2011-07-08, 3.6 Mb

Hordeum jubatum dsc_4514.jpg, 2011-07-08, 3.5 Mb, Hordeum jubatum

Salix bebbiana dsc_4631.jpg, 2011-07-08, 4.2 Mb, Salix bebbiana

Elymus repens dsc_4497.jpg, 2011-07-08, 2.4 Mb, Elymus repens

Urtica dioica dsc_4584.jpg, 2011-07-08, 3.5 Mb, Urtica dioica

Poa palustris dsc_4647.jpg, 2011-07-08, 3.2 Mb, Poa palustris

Carex crawei dsc_4544.jpg, 2011-07-08, 3.6 Mb, Carex crawei

Asclepias ovalifolia dsc_4604.jpg, 2011-07-08, 3.3 Mb, Asclepias ovalifolia

Sinapis arvensis dsc_4649.jpg, 2011-07-08, 3.8 Mb, Sinapis arvensis

Packera plattensis dsc_4617.jpg, 2011-07-08, 3.6 Mb, Packera plattensis

Rosa arkansana dsc_4540.jpg, 2011-07-08, 3.6 Mb, Rosa arkansana

Bromus inermis dsc_4504.jpg, 2011-07-08, 3.5 Mb, Bromus inermis

Zizia aptera dsc_4626.jpg, 2011-07-08, 3.5 Mb, Zizia aptera

dsc_4586.jpg, 2011-07-08, 3.6 Mb

Anemone canadensis dsc_4529.jpg, 2011-07-08, 3.7 Mb, Anemone canadensis