20090225 Florida Kampong

img_4217.jpg, 2009-02-25, 1.9 Mb

img_2345.jpg, 2009-02-25, 0.6 Mb

img_2355.jpg, 2009-02-25, 1.1 Mb

img_2390.jpg, 2009-02-25, 0.6 Mb

img_2409.jpg, 2009-02-25, 0.6 Mb

img_4207.jpg, 2009-02-25, 0.7 Mb

img_4208.jpg, 2009-02-25, 1.0 Mb

img_4209.jpg, 2009-02-25, 0.8 Mb

img_4210.jpg, 2009-02-25, 0.7 Mb

Hyphorbe lagenicaulis
img_4212.jpg, 2009-02-25, 1.2 Mb, Hyphorbe lagenicaulis

img_4213.jpg, 2009-02-25, 0.7 Mb

img_4214.jpg, 2009-02-25, 0.8 Mb

img_4215.jpg, 2009-02-25, 0.9 Mb

img_4216.jpg, 2009-02-25, 1.0 Mb

Bulnesia arborea (Zygophyllaceae)
img_4219.jpg, 2009-02-25, 1.0 Mb, Bulnesia arborea (Zygophyllaceae)

img_4220.jpg, 2009-02-25, 0.4 Mb

Crescentia cujete
img_4222.jpg, 2009-02-25, 0.8 Mb, Crescentia cujete

Crescentia cujete
img_4224.jpg, 2009-02-25, 1.0 Mb, Crescentia cujete

Zamia sp.
img_4227.jpg, 2009-02-25, 1.3 Mb, Zamia sp.

img_4229.jpg, 2009-02-25, 0.8 Mb

img_4232.jpg, 2009-02-25, 1.2 Mb

img_4234.jpg, 2009-02-25, 1.2 Mb

Manilkara zapota
img_4235.jpg, 2009-02-25, 0.8 Mb, Manilkara zapota

img_4236.jpg, 2009-02-25, 1.6 Mb

img_4237.jpg, 2009-02-25, 0.8 Mb

img_4238.jpg, 2009-02-25, 0.9 Mb

img_4240.jpg, 2009-02-25, 1.0 Mb

img_4241.jpg, 2009-02-25, 0.8 Mb

Hernandia sp.
img_4242.jpg, 2009-02-25, 1.1 Mb, Hernandia sp.

Cocos nucifera
img_4243.jpg, 2009-02-25, 1.0 Mb, Cocos nucifera

img_4247.jpg, 2009-02-25, 0.6 Mb

img_4248.jpg, 2009-02-25, 1.0 Mb

img_4250.jpg, 2009-02-25, 0.8 Mb

img_4251.jpg, 2009-02-25, 1.1 Mb

img_4252.jpg, 2009-02-25, 0.8 Mb

img_4253.jpg, 2009-02-25, 0.7 Mb

img_4254.jpg, 2009-02-25, 0.9 Mb

img_4256.jpg, 2009-02-25, 0.7 Mb

img_4257.jpg, 2009-02-25, 1.0 Mb

img_4258.jpg, 2009-02-25, 0.4 Mb

img_4259.jpg, 2009-02-25, 1.0 Mb

Strychnos spinosa
img_4262.jpg, 2009-02-25, 0.9 Mb, Strychnos spinosa

img_4263.jpg, 2009-02-25, 1.3 Mb

img_4264.jpg, 2009-02-25, 0.7 Mb

Canella winteriana
img_4266.jpg, 2009-02-25, 0.8 Mb, Canella winteriana

img_4268.jpg, 2009-02-25, 0.8 Mb

img_4269.jpg, 2009-02-25, 0.6 Mb

Pouteria campechiana cv. Bruce
img_4270.jpg, 2009-02-25, 0.9 Mb, Pouteria campechiana cv. Bruce

img_4274.jpg, 2009-02-25, 1.0 Mb

img_4272.jpg, 2009-02-25, 0.9 Mb

img_4273.jpg, 2009-02-25, 0.6 Mb

Antidesma montanum
img_4275.jpg, 2009-02-25, 1.1 Mb, Antidesma montanum

img_4277.jpg, 2009-02-25, 1.0 Mb

img_4278.jpg, 2009-02-25, 0.7 Mb

img_4280.jpg, 2009-02-25, 0.7 Mb

img_4281.jpg, 2009-02-25, 1.0 Mb

img_4282.jpg, 2009-02-25, 0.7 Mb

img_4283.jpg, 2009-02-25, 0.7 Mb

img_4284.jpg, 2009-02-25, 0.8 Mb

Litchi sinensis
img_4285.jpg, 2009-02-25, 0.9 Mb, Litchi sinensis

img_4287.jpg, 2009-02-25, 1.0 Mb

img_4288.jpg, 2009-02-25, 0.8 Mb

img_4289.jpg, 2009-02-25, 0.8 Mb

img_4290.jpg, 2009-02-25, 0.9 Mb

img_4291.jpg, 2009-02-25, 1.0 Mb

img_4292.jpg, 2009-02-25, 1.0 Mb

img_4293.jpg, 2009-02-25, 0.8 Mb

img_4294.jpg, 2009-02-25, 1.0 Mb

Persea americana cv. Lulu
img_4295.jpg, 2009-02-25, 1.2 Mb, Persea americana cv. Lulu

img_4297.jpg, 2009-02-25, 1.4 Mb

img_4298.jpg, 2009-02-25, 0.9 Mb

img_4299.jpg, 2009-02-25, 1.0 Mb

img_4300.jpg, 2009-02-25, 1.0 Mb

img_4301.jpg, 2009-02-25, 0.6 Mb

img_4302.jpg, 2009-02-25, 0.6 Mb

img_4303.jpg, 2009-02-25, 1.8 Mb

Colvillea racemosa (Leguminosae)
img_4305.jpg, 2009-02-25, 1.9 Mb, Colvillea racemosa (Leguminosae)

img_4306.jpg, 2009-02-25, 1.0 Mb

img_4307.jpg, 2009-02-25, 0.8 Mb

img_4308.jpg, 2009-02-25, 0.7 Mb

img_4310.jpg, 2009-02-25, 0.7 Mb

img_4311.jpg, 2009-02-25, 0.8 Mb

img_4312.jpg, 2009-02-25, 0.8 Mb

img_4313.jpg, 2009-02-25, 1.0 Mb

img_4315.jpg, 2009-02-25, 0.9 Mb

img_4317.jpg, 2009-02-25, 0.8 Mb

img_4318.jpg, 2009-02-25, 0.9 Mb

Triplaris cumingiana (Polygonaceae)
img_4319.jpg, 2009-02-25, 0.8 Mb, Triplaris cumingiana (Polygonaceae)

Triplaris cumingiana
img_4320.jpg, 2009-02-25, 1.0 Mb, Triplaris cumingiana

Triplaris cumingiana
img_4322.jpg, 2009-02-25, 1.4 Mb, Triplaris cumingiana

img_4323.jpg, 2009-02-25, 0.8 Mb

img_4325.jpg, 2009-02-25, 1.0 Mb

img_4326.jpg, 2009-02-25, 0.8 Mb

img_4327.jpg, 2009-02-25, 0.9 Mb

img_4328.jpg, 2009-02-25, 0.6 Mb

img_4329.jpg, 2009-02-25, 0.7 Mb

img_4331.jpg, 2009-02-25, 0.8 Mb

img_4332.jpg, 2009-02-25, 0.8 Mb

img_4333.jpg, 2009-02-25, 1.0 Mb

img_4336.jpg, 2009-02-25, 0.7 Mb

img_4338.jpg, 2009-02-25, 0.6 Mb

img_4339.jpg, 2009-02-25, 0.8 Mb

img_4340.jpg, 2009-02-25, 0.7 Mb

img_4344.jpg, 2009-02-25, 0.6 Mb

img_4345.jpg, 2009-02-25, 0.6 Mb

img_4347.jpg, 2009-02-25, 0.6 Mb

img_4348.jpg, 2009-02-25, 0.6 Mb

img_4350.jpg, 2009-02-25, 0.6 Mb

img_4351.jpg, 2009-02-25, 1.0 Mb

img_4353.jpg, 2009-02-25, 0.6 Mb