Type collection of Lomonosov Moscow State University (MW)
Taxon:  Zannichellia komarovii Tzvelev,1979, Novosti Sist. Vyssh. Rast., 15: 10 (1979)

Valid name: Zannichellia komarovii Tzvelev

Other synonym(s):

MW specimen No.: MW_0000606

Type status: Isotypus

Label(s): 1, 2 .

Origin:

Notes:

 


home page | MW type home page | List of Zannichelliaceae types |